Hænger du fast i systemet

Føler du, at dit overblik over din egen sag er forsvundet på grund af meget lang sagsbehandling, manglende ressourcer med baggrund i din egen situation, hvor der kan være mange årsager?

Gratis forsamtale

Mangler du rådgivning og vejledning omkring dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder samt din økonomiske situation.

Hvad kan jeg gøre for dig

Jobcenter vikar

Sygedagpenge, Kontanthjælp (aktivitetsparate og jobparate) Ressourceforløb, sygemeldte fleksjobbere samt afklaringsforløb

Se alle ydelser

Michelle

Jeg brænder for hurtig og effektiv sagsbehandling, så du kan komme videre med dit liv. Alle skal føle sig forstået og anerkendt - også dig.

Læs mere om Michelle

Gratis forsamtale for private borgere

Eksempel på, hvad jeg kan gøre for dig:

Borger sygemeldes i 2017 Sygedagpenge ophører efterfølgende i 2018, da sygedagpenge er korttidsydelse og pgl overgår til jobafklaringsforløb på Ressourceforløb. Dette er en nedgang på 5000 pr måned udbetalingsmæssigt.

Det bliver efterfølgende et meget langt forløb med helbredsmæssige begrænsninger som undervejs forværres. Både fysisk og psykisk. Dette med flere praktikker for at afklare arbejdsevnen. Dette til trods for at behandlingsmulighederne ikke er vurderet udtømte. Pgl går i den tro i flere år, at om lidt afklares hans sag på Rehabiliteringsmøde.

I november 2021 har pgl. fået nok af ventetiden. Jeg bliver part i sagen og kontakter Rådmanden. Det går stærkt, og ugen efter er der inviteret til møde på jobcentret. Umiddelbart virker det som om, at det hele igen går i stå. Ut kontakter rådmanden igen. Nu går det hurtigere og der er fundet tid til Rehabiliteringsmøde i februar 2022 . Det forventes at der træffes afgørelse om førtidspension i februar 2022.

Dine ressourcer kan være minimale på sådan et tidspunkt, hvor jeg har ressourcerne til at st

Vikariat ved jobcenter

Er i ramt af sygemeldinger, manglende hænder og tidspres eventuelt i forhold til tidsfrist/rettighed i forhold til afholdelse af samtaler jf lovgivningen?

 • Mangler I hjælp til at få udarbejdet sager til Rehabiliteringsteamet? Herunder indhentelse af lægeligt evt LÆ265, udarbejdelse af den forberedende plan til Rehabiliteringsteamet.?
 • Mangler i hjælp til vurdering af sager ved revurderingstidspunktet i forhold til forlængelse eller ophør af SDP. Eventuelt yderligere løbende i sager om forlængelsesgrundlaget fortsat vurderes at være realistisk.?
 • Mangler i hjælp i forhold til klagesagsbehandling?
 • Mangler i hjælp til indhentelse af lægeligt i sager, hvor dette er mangelfuldt?
 • Mangler i hjælp i forhold til at deltage på Rehabiliteringsteam?

Når ovenstående mangler i et ellers velfungerende team opstår der hurtigt stress. Vi glemmer hinanden, den gode tone, smilene og nærværet i et ret hårdt miljø som handler om andre menneskers fremtid.

Det er her jeg gerne træder til og byder ind med en positiv energi og tager en del af byrden fra jer i en periode som er svær. Både blandt socialrådgiverne og den enkelte borger.
Ovenstående er kun en lille del af det, jeg kan bidrage med. Jeg er positiv, altid nærværende og nysgerrig på udfordringer.

Derudover har jeg naturligvis indgående kendskab til den gældende lovgivning

Timepris: 395,- inkl. moms

Michelle Rasmussen

Jeg er uddannet Socialrådgiver i 2008 og har siden da primært arbejdet som beskæftigelsessagsbehandler indenfor sygedagpengeområdet, Ressourceforløb, jobafklaringsforløb og kontanthjælp.

En af mine ressourcer er, at jeg arbejder med hjertet. Som Socialrådgiver i beskæftigelsesafdelingen i det offentlige, kan jeg ikke gøre det som jeg virkelig brænder for. Det jeg brænder for er, at du som borger føler dig hørt, forstået, set og anerkendt. Ligeledes, at du ikke bare føler dig som et nummer rækken.

Jeg har arbejdet med borgere meget langt væk fra arbejdsmarkedet grundet fysiske eller psykiske barrierer.

Jeg har stor erfaring med afklaring af arbejdsevnen hos den enkelte. Ligeledes har jeg nemt ved at se de ressourcer, som du har. Jeg har meget nemt ved at danne et overblik over netop din situation og ved, hvad der skal til for at ændre sagsforløbet og gøre det kortere. jeg ved, hvad der skal til for at gøre det hele mere enkelt og overskueligt for dig. Jeg vil være ved din side i mødet med systemet og inddrage dig. Ligeledes kan jeg hjælpe dig i forhold til andre forvaltninger i kommunen, hvor du måske har haft svært ved at opnå kontakt

Jeg har ligeledes stor erfaring med Ansøgning om pension, Klagesager til Ankestyrelsen, Arbejdsskadesager (erhvervsevneskadeforsikringen). Klager over sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Jeg brænder for at få din sag hurtigt igennem systemet og undgå yderligere forværring af din helbredsmæssige situation og dermed yderligere tab af din tro på dig selv samt din livskvalitet. 

  Michelle Rasmussen

  Socialrådgiver

  Ring hverdage 8.30 – 15.00 på:
  +45 42 56 86 16

  kontakt@michellerasmussen.dk